Koaxiálne siete

Koaxiálne siete

Koaxiálne siete (CATV) je komerčné označenie pre technológiu prenosu obrazu a dát prostredníctvom káblových rozvodov. Pôvodným zámerom káblovej televízie bolo preniesť televízny signál tam, kde nebolo možné z určitých príčin signál prijímať (napr. geografických). V minulosti sa na rozvod signálu využívali koaxiálne káble, ktoré boli vďaka pokroku nahradené optickou kabelážou. Tradičné káblové televízie využívali pre prenos výlučne analógový signál. Postupom času dochádza k digitalizácii, ktorá umožňuje v komprimovanej forme poskytnúť viac televíznych programov a v oveľa vyššej kvalite. Ďalej umožňuje digitálny prenos dát, telefonovanie alebo VoD (Video on Demand). Súčasné CATV rozvody sú väčšinou obojsmerné a na distribúciu sa využívahybridná opticko-koaxiálna sieť (HFC Hybrid Fibre-Coaxial), t.j. kombinácia optickej (chrbticová časť rozvodu) a koaxiálnej (rozvody do jednotlivých domácností) kabeláže. Pre tieto siete sú nasadzované tzv. Triple-play služby, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi diskutované, žiadané a rozširujú užívateľskú základňu. Ide o balíček troch služieb - data, hlas a video. Klasické dátové služby (www, súbory a pod.) sú doplnené o real-time multimediáne hlasové (VoIP) a video (IPTV/RF) služby.

Zoradiť podľa
{product_name}

TSF-A-1,5ZH predlžovací kábel 2xIEC male-female s feritom 1,5m

{product_name}

{product_name}

gélové tesniace kryty