Metalické siete

Metalické siete

Najnovšími telekomunikačnými trendmi sú betdrôtové siete Wifi, satelitné dátové spojenia a hlavne využitie optických vlákien. Aj keď sa nám to môže zdať, nemusí to nutne znamenať koniec tradičných metalických telekomunikačných infraštruktúr. V automatizačných a signalizačných systémoch, telefónnych linkách a ich ústredňách sú metalické dátové linky stále nenahraditeľné. Deje sa tak napriek tomu, že “tradičná” analógová hlasová telefónia a s ňou súvisiace dátové prenosy sú priebežne nahradzované digitálnymi formami. Vďaka rozvoju technológií umožňujúcich vyššiu priepustnosť metalických telekomunikačných sietí, vieme i dnes tieto káblové spoje používať k poskytovaniu vysokorýchlostných dátových služieb bez výraznejších obmedzení. Spoločnosti využívajúce k dátovým prenosom existujúce alebo novo budované káblové trasy (napr. národný telco operátori, železničné subjekty, veľké výrobné podniky) stále veria, že výhody, ktoré im metalické siete poskytujú, budú môcť využívať aj v budúcnosti.

Zoradiť podľa
{product_name}

19" držiak LSA-PLUS 150 párov, výška 3U

{product_name}

Vodní a tlakový blok se suchou tavnou směsí. Dokonale utěsní příčně kabel. Jednoduchá montáž. Provedení trubkové.

{product_name}{product_name}

10-ti nebo 25-ti párové moduly jsou vyráběny v provedení suchém, plněné gelem nebo s protipožární odolností. Spojuje žíly telekomunikačních kabelů v jednom kroku. Žíly mohou být měděné nebo hliníkové v průměru od 0,4 mm do 0,9 mm.

{product_name}

ThermofItová polopružná teplem smrštitelná trubka s pevně naneseným tavným lepidlem na své vnitřní stěně. Používá se pro utěsnění a ochranu spojů. Výhodný poměr smrštění umožňuje její využití k opravám poškozených kabelových plášťů bez nutnosti odstranění konektorů. Střední tloušťka stěny trubky zaručuje dobrou mechanickou ochranu. Tavné lepidlo s velmi dobrou přilnavostí k plastovým, gumovým a kovovým povrchům.

{product_name}{product_name}

bleskoistka 3-pólova 8x13 230V, 10kA/10 s tavným plieškom

{product_name}

Box BC 30, vonkajší pre max.2x10párov

{product_name}

vodný a tlakový blok pre malé káble 7-12 mm, kapacita kábla 10 párov

{product_name}{product_name}

Kabelová koncovka teplem smrštitelná, s nebo bez tavného lepidla na vnitřní straně. Poskytuje dokonalé utěsnění konce kabelu nebo trubky. Určena pro netlakové aplikace.

{product_name}

Kabelová koncovka teplem smrštitelná s ventilkem, opatřena tavným lepidlem na vnitřní straně. Poskytuje dokonalé utěsnění konce kabelu nebo trubky. Určena pro tlakované kabely.

{product_name}

Jedná se o 5-ti bodovou rychlou přepěťovou ochranu určenou pro montáž na LSA svorkovnice.

{product_name}

Teplem smrštitelná opravná zesílená manžeta z 5-ti vrstev opatřena na vnitřní straně tavným lepidlem.

{product_name}

Nástenne držiaky