Metalické siete

Metalické siete

Najnovšími telekomunikačnými trendmi sú betdrôtové siete Wifi, satelitné dátové spojenia a hlavne využitie optických vlákien. Aj keď sa nám to môže zdať, nemusí to nutne znamenať koniec tradičných metalických telekomunikačných infraštruktúr. V automatizačných a signalizačných systémoch, telefónnych linkách a ich ústredňách sú metalické dátové linky stále nenahraditeľné. Deje sa tak napriek tomu, že “tradičná” analógová hlasová telefónia a s ňou súvisiace dátové prenosy sú priebežne nahradzované digitálnymi formami. Vďaka rozvoju technológií umožňujúcich vyššiu priepustnosť metalických telekomunikačných sietí, vieme i dnes tieto káblové spoje používať k poskytovaniu vysokorýchlostných dátových služieb bez výraznejších obmedzení. Spoločnosti využívajúce k dátovým prenosom existujúce alebo novo budované káblové trasy (napr. národný telco operátori, železničné subjekty, veľké výrobné podniky) stále veria, že výhody, ktoré im metalické siete poskytujú, budú môcť využívať aj v budúcnosti.

Zoradiť podľa
{product_name}

mechanická spojka s gélovými prestupmi

{product_name}{product_name}{product_name}

Gelová spojka pro máloprvkové telekomunikační kabely.

{product_name}

rozdělovac

{product_name}

Přímá mechanická spojka pro podzemní i vzdušné aplikace v netlakovaných metalických sítích.

{product_name}

{product_name}

Box BC 30, vonkajší pre max.2x10párov

{product_name}

Jedná se o 5-ti bodovou rychlou přepěťovou ochranu určenou pro montáž na LSA svorkovnice.

{product_name}{product_name}

bleskoistka 3-pólova 8x13 230V, 10kA/10 s tavným plieškom

{product_name}

Magazin 2/10, 8x13, prázdny

{product_name}

Prepojka zemnenia pre lišty LSA PROFIL bal.20 ks

{product_name}

Kabelová koncovka teplem smrštitelná s ventilkem, opatřena tavným lepidlem na vnitřní straně. Poskytuje dokonalé utěsnění konce kabelu nebo trubky. Určena pro tlakované kabely.

{product_name}{product_name}

Kabelová koncovka teplem smrštitelná, s nebo bez tavného lepidla na vnitřní straně. Poskytuje dokonalé utěsnění konce kabelu nebo trubky. Určena pro netlakové aplikace.