Datacentra

Datacentra

Datové centrum (DC) lze definovat jako prostor pro uložení počítačových technologií a přidružených technologií jako jsou telekomunikační a centralizovaná úložiště, ať už fyzické nebo virtuální. Jsou určeny pro skladování, řízení a šíření údajů a informací. Součástí datového centra jsou datové sály, kde jsou provozovány kritické ICT, tj. prostředky hardwarové, komunikační, softwarové apod. Díky našim partnerům nabízíme špičkové řešení datových racků, optických i metalických kabeláží té nejvyšší kvality včetně zpracování návrhu řešení. Díky našim obchodním partnerům je Raycom Vaše nejlepší volba. Nabízíme: - prodej komponent pro strukturovanou kabeláž metalických i optických sítí v DC té nejvyšší kvality - návrhy kompletního řešení a instalace strukturované kabeláže celého DC - měření a zajištění měřících protokolů strukturované kabeláže - přípravu metodických postupů a technických směrnic pro vytváření jednotivých propojení v DC

KATALOG / Datacentra

Funkční požadavky na fyzickou infrastrukturu data center se neustále mění a vyvíjí. Pro potřeby nových služeb jsou využívány virtualizované aplikace a cloudová řešení, která jsou tím konkurenceschopnější, čím blíže zákazníkům jsou implementována. Tato takzvaná EDGE data centra distribuovaná pro perimetr několika desítek kilometrů se stávají aktuálními pro řadu poskytovatelů fi xních a mobilních služeb, kdy s nástupem 5G sítí rezonuje požadavek zákazníků na co nejlepší dostupnost vysokokapacitních služeb s co nejnižší latencí.

Společnost Raycom nabízí komplexní infrastrukturní řešení, které odráží mnohaleté zkušenosti z implementací produktů společnosti CommScope. Vývojáři z CommScope vkládají do svých produktů poznatky z dlouholeté celosvětové spolupráce s poskytovateli fi xních a mobilních služeb a provozovateli komerčních data center. Produkty CommScope tak průlomově defi nují trendy pro vývoj infrastruktury datových center, jak pro optickou, tak metalickou část síťových řešení.

Naše profesionální služby nabízejí odborné zdroje a zkušenosti, které Vám pomohou při realizaci Vašeho záměru udržitelného rozvoje Vašeho data centra. Zaměřujeme se zejména na fyzickou infrastrukturu v segmentech nosných kabelových tras a žlabů a kabelážní systémy optické a metalické infrastruktury.

Nabízíme široké portfolio modulárních optických rozvaděčů a stojanů (ODF), které byly vyvinuty s ohledem na maximální provozní bezpečnost a s co nejvyšší možnou hustotou pro aplikace FTTx. Vlajkovou lodí jsou rozvaděče FACT, které snadno nainstalujete, jednoduše doplňujete a snadno rekonfi gurujete podle aktuálních provozních potřeb. Cílíme na předkonektorovaná řešení, kdy vlastní implementace proběhne dle návrhů projektové dokumentace způsobem Plug&Play. Všechny elementy jako propojovací multivláknové kabely, rozvaděčová pole, patchcordy jsou ve výrobě otestovány a je zaručena jejich vzájemná kompatibilita a systémová funkcionalita.

Předkonektorovaná řešení jsou samozřejmostí i pro metalickou infrastrukturu. Tato zajistí pro Vaše datové centrum rychlý a efektivní rozvoj s předpřipravenými řešeními metalických kabelážních systémů CommScope. Instalace nejvýkonnější měděné infrastruktury od CommScope nikdy nebyla snažší nebo rychlejší.

Udržitelnost těchto kabelážních systému vnímáme jako klíčový faktor pro spolehlivé a efektivní fungování fyzické infrastruktury každého data centra. Neorganizovaná kabeláž zpomaluje odstraňování problémů, zvyšuje pravděpodobnost chyb a významně zvyšuje provozní náklady. Naším řešením jsou optické kabelové žlaby FiberGuide, které udržují Vaši optickou síť organizovanou a přístupnou. Jejich modularita, kapacitní flexibilita umožňuje při návrhu respektovat veškeré požadavky poskytovatelů služeb.

Detailní informace k jednotlivým produktům naleznete na webových stránkách CommScope (https:// www.commscope.com/solutions/data-center/service-provider-data-centers/) nebo pošlete Váš požadavek přímo na naše technické specialisty na e-mail obchod@raycom.cz, kde se s Vámi spojíme a společně navrhneme optimální strukturu produktů dle Vašich požadavků.