ŠKOLENIE

Optické sietě

ÚVOD DO VLÁKNOVEJ OPTIKY

Účelom tohto kurzu je poskytnúť zúčastneným základné poznatky pre prácu s optickými vláknami. Tento kurz je vhodný pre začínajúcich technikov v odbore vláknovej optiky, ktorí sa chcú bližšie zoznámiť s problematikou optických sietí.

Termín: Nestanoven pevný termín
Voľných miest: 8
Cena: 3150,- Kč

SPÁJANIE OPTICKÝCH VLÁKIEN ZVÁRANÍM A MECHANICKÝM SPÁJANÍM

Učelom tohto kurzu je poskytnúť zúčastneným praktické základy zváraním optických vlákien, použitie mechanických spojok na spájanie optických vlákien vrátane ukladania vlákien do kaziet v rozvádzačoch a spojkách. Kurz je vhodný pre začínajúcich pracovníkov montážnych a servisných firiem.

Termín: Nestanoven pevný termín
Voľných miest: 8
Cena: 3150,- Kč

OPTICKÉ BOXY, SPOJKY, ZÁSUVKY - MONTÁŽ, ÚDRŽBA A LOKALIZÁCIA PORÚCH

Účelom tohto školenia je poskytnúť zúčastneným základné poznatky a praktické základy montáže osadzovania optických boxov, spojok a optických zásuviek, zakončovanie káblov - ako lokalizovať prípadnú poruchu.

Termín: Nestanoven pevný termín
Voľných miest: 6
Cena: 3150,- Kč

OPTICKÉ ROZVÁDZAČE - MONTÁŽ A ÚDRŽBA

Účelom tohto školenia je poskytnúť zúčastneným základné poznatky o optických rozvádzačoch, praktické základy montáže a osadzovania optických rozvádzačov, montáže vlákien a pasívnych optických prvkov, ďalej zakončenie káblov v rozvádzačoch.

Termín: Nestanoven pevný termín
Voľných miest: 6
Cena: 3150,- Kč

MERANIE NA OPTICKÝCH TRASÁCH A JEHO VYHODNOTENIE

Účelom tohto školenia je poskytnúť zúčastneným základné poznatky a praktické základy pri meraní na optických trasách a následné vyhodnotenie tohto merania. Toto školenie je vhodné predovšetkým pre montážne skupiny a káblových špecialistov, ktorí majú v náplni práce výstavbu a prevádzku optických sietí.

Termín: Nestanoven pevný termín
Voľných miest: 6
Cena: 3150,- Kč

ŠKOLENIE PRE PROJEKTANTOV OPTICKÝCH SIETÍ

Cieľom tohto školenia je poskytnúť zúčastneným všeobecné znalosti pre projektovanie a prácu s optickými vláknami a káblami. Na tomto školení získate všeobecný prehľad o produktoch určených pre optické siete vrátane ich využitia v praxi.

Termín: Nestanoven pevný termín
Voľných miest: 8
Cena: 2490,- Kč

ZÁKAZKOVÉ ŠKOLENIE PODĽA POŽIADAVKY ZÁKAZNÍKA

Ponúkame možnosť usporiadať školenie podľa požiadaviek zákazníkov, cena dohodou. Termín kurzu bude určený individuálne. Potrebný počet osôb k otvoreniu kurzu je 4, maximálne 8.

Termín: Nestanoven pevný termín
Voľných miest: 8
Cena: Dohodou,-

MÁTE OTÁZKU?

Pokiaľ máte akúkoľvek otázku, neváhajte nám zaslať e-mail