Metalické siete

Metalické siete

Najnovšími telekomunikačnými trendmi sú betdrôtové siete Wifi, satelitné dátové spojenia a hlavne využitie optických vlákien. Aj keď sa nám to môže zdať, nemusí to nutne znamenať koniec tradičných metalických telekomunikačných infraštruktúr. V automatizačných a signalizačných systémoch, telefónnych linkách a ich ústredňách sú metalické dátové linky stále nenahraditeľné. Deje sa tak napriek tomu, že “tradičná” analógová hlasová telefónia a s ňou súvisiace dátové prenosy sú priebežne nahradzované digitálnymi formami. Vďaka rozvoju technológií umožňujúcich vyššiu priepustnosť metalických telekomunikačných sietí, vieme i dnes tieto káblové spoje používať k poskytovaniu vysokorýchlostných dátových služieb bez výraznejších obmedzení. Spoločnosti využívajúce k dátovým prenosom existujúce alebo novo budované káblové trasy (napr. národný telco operátori, železničné subjekty, veľké výrobné podniky) stále veria, že výhody, ktoré im metalické siete poskytujú, budú môcť využívať aj v budúcnosti.

Zoradiť podľa
{product_name}

Teplem smrštitelná spojka s 5-ti vrstvou zesílnou manžetou určená pro netlakované telekomunikační kabely. Vybavena vnitřní kostrou z pevného hliníku.

{product_name}

ThermofItová polopružná teplem smrštitelná trubka s pevně naneseným tavným lepidlem na své vnitřní stěně. Používá se pro utěsnění a ochranu spojů. Výhodný poměr smrštění umožňuje její využití k opravám poškozených kabelových plášťů bez nutnosti odstranění konektorů. Střední tloušťka stěny trubky zaručuje dobrou mechanickou ochranu. Tavné lepidlo s velmi dobrou přilnavostí k plastovým, gumovým a kovovým povrchům.

{product_name}

Teplem smrštitelné silnostěnné trubky vykazují vynikající materiálové vlastnosti a široký rozsah smrštění.

{product_name}

Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s širokými možnostmi použití. Trubka je na vnitřní straně opatřena tavným lepidlem. Po smrštění získává velmi pevnou strukturu.

{product_name}

Vodní a tlakový blok se suchou tavnou směsí. Dokonale utěsní příčně kabel. Jednoduchá montáž. Provedení trubkové.

{product_name}

Vodní a tlakový blok pro jednoplášťové plastové a olověné kabely, vč. manžety se skelnými vlákny. V kombinaci se speciální pryskyřicí vytváří RPBS systém tlakový blok pro celou řadu kabelů. Pryskyřice a instalační pásky nutno objednat samostatně.

{product_name}

vodný a tlakový blok pre malé káble 7-12 mm, kapacita kábla 10 párov

{product_name}{product_name}

Kabelová koncovka teplem smrštitelná, s nebo bez tavného lepidla na vnitřní straně. Poskytuje dokonalé utěsnění konce kabelu nebo trubky. Určena pro netlakové aplikace.

{product_name}

Kabelová koncovka teplem smrštitelná s ventilkem, opatřena tavným lepidlem na vnitřní straně. Poskytuje dokonalé utěsnění konce kabelu nebo trubky. Určena pro tlakované kabely.

{product_name}

Teplem smrštitelná opravná zesílená manžeta z 5-ti vrstev opatřena na vnitřní straně tavným lepidlem.

{product_name}

Zesílená teplem smrštitelná - 5 vrstvá - opravná manžeta opatřená ventilkem. Slouží k opravě poškozených plášťů kabelů nebo jako plnicí místo pro tlakování kabelů. Spolehlivě přilne k plášti kabelu z PE, PVC i olova.

{product_name}{product_name}{product_name}

Gelová spojka pro máloprvkové telekomunikační kabely.