Datacentrá

Datacentrá

Dátové centrum (DC) môžme definovať ako priestor pre uloženie výpočtových technológií a pridružených technológií ako sú telekomunikačné a centralizované úložiská, či už fyzické alebo virtuálne. Sú určené pre ukladanie, riadenie a šírenie údajov a informácií. Súčasťou dátového centra sú dátové sály, kde sú prevádzkované kritické ICT, t.j. hardwar, komunikačné, softwarové a pod. prostriedky. Vďaka našim partnerom ponúkame špičkové riešenie dátových rackov, optických aj metalických kabeláží. Všetko je v tej najvyššej kvalite vrátane spracovania návrhu riešenia. Vďaka našim obchodným partnerom je Raycom najlepšia voľba. Ponúkame: - predaj komponentov pre štrukturovanú kabeláž metalických ako aj optických sieti v dátovom centre - návrhy kompletného riešenia a inštalácie štrukturovanej kabeláže celého DC - meranie a dokumentácia meracích protokolov štrukturovanej kabeláže - prípravu metodických postupov a technických smerníc pre vytváranie jednotlivých prepojení v DC

KATALOG / Datacentrá

Funkčné požiadavky na fyzickú infraštruktúru Datacentier sa neustále menia a vyvíjajú. Pre potreby nových služieb sa nasadzujeme virtualizované aplikácie a Cloudové riešenia, ktoré sú viac konkurencieschopnejšie, čím bližšie k zákazníkovi sú implementované. Tieto takzvané EDGE Datacentrá sa stávajú aktuálnymi pre väčšinu poskytovateľov fixných a mobilných služieb, kedy spolu s nástupom 5G sietí rezonuje požiadavka zákazníkov na čo najlepšiu dostupnosť vysokokapacitných služieb s čo najnižšou latenciou.

Spoločnosť Raycom ponúka komplexné infraštruktúrne riešenie, ktoré odráža niekoľkoročné skúsenosti s implementáciou produktov CommScope. Vývojári CommScope vkladajú do svojich produktov poznatky z dlhoročnej celosvetovej spolupráce s poskytovateľmi fixných a mobilných služieb a poskytovateľmi komerčných dátových centier tak pre metalickú ako aj optickú časť sieťových riešení.

Naše služby ponúkajú odborné a praktické skúsenosti, ktoré Vám môžu pomôcť pri realizácii udržateľnosti rozvoja dátového centra. Zameriavame sa predovšetkým na fyzickú infraštruktúru v segmentoch nosných káblových trás, žlabov a kabelážne systémy optickej a metalickej infraštruktúry.

Ponúkame široké portfólio modulárnych optických rozvádzačov a stojanov (ODF), ktoré boli vyvinuté, tak aby bola zabezpečená prevádzková bezpečnosť. Samozrejmosťou je možnosť vysokohustotnej aplikácie pre FTTx. Vlajkovou loďou sú rozvádzače FACT, ktoré sú jednoduché pre inštaláciu a umožňujú jednoduché doplnenie a rekonfiguráciu podľa prevádzkových potrieb. Zamerali sme sa na predkonektorované riešenia, kedy je implementácia jednoduchá podľa projektovej dokumentácie spôsobom Plug&Play. Všetky časti ako prepojovacie multivláknové káble, rozvádzačové pole, patchcordy sú vo výrobe otestované a je zaručená ich vzájomná kompatibilita a systémová funcia.

Predkonektorované riešenia CommScope sú samozrejmosťou aj pre metalickú infraštruktúru. To umožňuje rýchly a efektívny rozvoj dátového centra. Inštalácia metalickej infraštruktúry od CommScope nikdy nebola tak jednoduchá a rýchla.

Udržateľnosť týchto káblových systémov vnímame ako kľúčový faktor pre spoľahlivé a efektívne fungovanie fyzickej infraštruktúry každého datacentra. Nesprávne inštalovaná kabeláž spomaľuje odstraňovanie problémov, zvyšuje prevádzkové náklady. Naším riešením sú optické káblové žľaby FiberGuide, ktoré udržujú Vašu optickú sieť usporiadanú a prístupnú. Ich modularita, kapacitná flexibilita umožňuje pri návrhu rešpektovať všetky požiadavky poskytovateľov služieb.

Detailné informácie k jednotlivým produktom nájdete na webových stránkach CommScope (https:// www.commscope.com/solutions/data-center/service-provider-data-centers/) alebo pošlite Vašu požiadavku priamo na našich technických špecialistov na e-mail obchod@raycom.cz,kde sa s Vami spojíme a spoločne navrhneme optimálnu štruktúru produktov podľa Vašich požiadaviek.