Komponenty

Zoradiť podľa
{product_name}

{product_name}

Optické splittery jsou hlavním stavebním prvkem pro FTTx přístupové sítě. Splitter je síťový prvek, který umoţňuje sdílení optického média velkému počtu klientů. Patří mezi pasivní prvky. Splitter provádí pouze jednu funkci a to buď rozbočování nebo slučování signálu.Dle výroby je dělíme na : Planární (PLC) splittery, Symetrické dělení výkonu Fúzní pro asymetrické dělení výkonu.

{product_name}